ایده آلیتی مقالات.

دندانپزشکی و یک پیشنهاد کمی تا قسمتی ابلهانه

دندانپزشکی و یک پیشنهاد کمی تا قسمتی ابلهانه

قصه ها - رخشان بنی اعتماد

قصه ها به روایت رخشان بنی اعتماد، تلخ است اما هست

استراحت مطلق - فیلمی از عبدالرضا کاهانی

استراحت مطلق – فیلمی از عبدالرضا کاهانی

حکیم و خر ملا نصرالدین

اشتباهِ تایپی، آبروی رفته و نزاع مجازی

سیگار نکش

سیگار نَکِش

کوری-Blindness

کوری

فرار و قرار (یک سال و صدها محال)

شاید برای من هم اتفاق بیفتد…

شنبه ها…

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید