ایده آلیتی مقالات.

تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد

تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد

چرا مرده پرست و خصم جانیم؟ (غزلیات شمس؛ مولوی)

باز گردد عاقبت این در؟ بلی

جمله خلق جهان در یک کس است

آن نفسی…

بس کن که تلخ گردد دنیا بر اهل دنیا

زین همه خاموش کنم صبر و صبر نوش کنم

کدام رنج؟! کدام گنج؟!

خاک چه دانست…

اشعار مولوی گون

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید