ایده آلیتی مقالات.

قطار اندیمشک - دفتر شعری از علیرضا قزوه

قطار اندیمشک – دفتر شعری از علیرضا قزوه

مه نو می شود ماه تمام آهسته آهسته

آهسته آهسته مه نو می شود ماه تمام – غزلی از صائب تبریزی

باز گردد عاقبت این در؟ بلی

جمله خلق جهان در یک کس است

گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ

بزرگداشت سعدی

مرده آنست که نامش به نکویی نبرند – بزرگداشت سعدی

آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند

خرقه رهنِ می و مطرب شد و زنار بماند

بار عشق و مفلسی صعب است، میباید کشید

آن نفسی…

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید