ایده آلیتی مقالات.

مقتل ؛ غزلی از فاضل نظری (برگرفته از کتابِ "کتاب")

مقتل ؛ غزلی از فاضل نظری (برگرفته از کتابِ “کتاب”)

چرا مرده پرست و خصم جانیم؟ (غزلیات شمس؛ مولوی)

انتظار ؛ غزلی از هوشنگ ابتهاج (سایه)

پازل شعر امروز: زیر چتر تو باران می آید مهدی فرجی

پازل شعر امروز: زیر چتر تو باران می آید مهدی فرجی

نسیم نیست‌، نه‌! بیم است‌، بیم‌ِ دار شدن‌ که لرزه می‌ فکند بر تن سپیداران‌

شتک زده است به خورشید، خونِ بسیاران؛ غزلی از حسین منزوی

قرار .:. مجموعه غزل سعید پورطهماسبی

قرار .:. مجموعه غزل سعید پورطهماسبی

زخم . غزلی از محمدعلی بهمنی

زخم . غزلی از محمدعلی بهمنی

عقل و دل. عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است

عقل و دل. عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است

آواز نگاه - تصویر تزئینی از صبا سلیمانی

آواز نگاه – سروده ای از هوشنگ ابتهاج (ه.ا.سایه)

فال حافظ طلب نکرده که امید است مراد باشد

فال حافظ طلب نکرده که امید است مراد باشد

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید