ایده آلیتی مقالات.

شجاعت داشته باش؛ جایی برای ترسوها نیست!!

شجاعت داشته باش؛ جایی برای ترسوها نیست!!

می‌گویند: زندگی باطل است! اما اینان تنها خود باطل‌ اند

نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

نامه به کودکی که هرگز زاده نشد. اوریانا فالاچی.یغما گلرویی

چه می‌خواهیم ؟ از رمان «نقاب دیمیتریوس» – نوشته اریک امبلر

انارهای نارس - فیلمی از مجیدرضا مصطفوی

انارهای نارس – فیلمی از مجیدرضا مصطفوی

گمشده، چیزی به غیر از مرگ و زندگی در زمان

گمشده – چیزی به غیر از مرگ و زندگی

تمنا برای زندگی

عقربه ی ثانیه شمار

صفحه ی آخر

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید