ایده آلیتی مقالات.

زندگی خوب

زندگی خوب همراه با رنج‌هایی که کسی نمی‌داند

رنج های علی و پیروانش. گزیده ای از سخنرانی دکتر علی شریعتی

رنج های علی و پیروانش. گزیده ای از سخنرانی دکتر علی شریعتی

کودکان با هزاران امید به این دنیا آمدند

کودکان با هزاران امید به این دنیا آمدند اما …

کدام رنج؟! کدام گنج؟!

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید