ایده آلیتی مقالات.

پیغام ماهی‌ها؛ سروده ای از سهراب سپهری (مجموعه حجم سبز)

شبحی هستم میان زمین وزمانه معلق

شبحی هستم میان زمین و زمانه معلق

درخت. تنها خداست که می‌تواند درخت بیافریند

درخت. تنها خداست که می‌تواند درخت بیافریند

خدا در همان پله ی اول مانده بود

سیاست ما، دیانت ما

دوست داشتنی ترین مخلوقات

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید