ممکن است حق با شما باشد و جانتان را هم بر سر حرف تان بگذارید، ولی اگر کارتان بحث است و اثبات حقانیت خود و همه سعی تان این است که عقیده ی دیگری را عوض کنید، مطمئن باشید کارتان همان قدر بیهوده است که اگر حق با شما نبود.

دیل کارنگی

تو هم حق داری! – حکایتی منسوب به ملانصرالدین

می گویند دو شاکی رفتند پیش ملانصرالدین. شاکی اول گفت: «من از فلانی پول طلب دارم، نمی دهد. می گوید آه در بساط ندارم. این حرفش منطقی نیست.»
ملا گفت: «تو حق داری.»
شاکی دومی گفت: «فلانی از من طلبکار است، ولی ندارم بدهم، ورشکسته ام، این مرد مرا تحت فشار گذاشته.»
ملا جواب داد: « تو هم حق داری !»
شاگرد ملا که ناظر این گفت و گو بود گفت: «ملا تو چطور هم به طلبکار گفتی حق داری هم به بدهکار.»
ملا گفت: « تو هم حق داری !»

ثبت نظر و مشاهده نظر دیگران
13
اشتراک‌گذاری