برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

ترجمه

37   مقاله
37
6 دقیقه زمان مطالعه
0 3

افرادی که از اهمیت به پایان رساندن آگاه هستند با تفکر منطقی، طرحی روشن ارائه می‌کنند. آنها نه تنها برای پایان دادن به پروژه‌ی خود در آینده برنامه ریزی می‌کنند، بلکه به تمام نتایج و عواقب اجرای آن برنامه هم می‌اندیشند. این افراد کسانی هستند که هنر به پایان رساندن را می‌دانند.