برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

بانگ

1 مقاله
1
ب

بانگ شوم سیاست

1 دقیقه زمان مطالعه

چه بانگ شومی است بانگ سیاست؛ اَه، چه توهینی! خدای را به گاه سحر شکرگزارم که دغدغه و شور امپراتوری روم ندارم. بسی غنیمت، بسی سعادت که نه قیصرم، نه پادشاه جهانم. “یوهان ولفگانگ گوته”