برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

آلبر کامو

2   مقاله
2
د

دوستی، همدردی

1 دقیقه زمان مطالعه

همدردی از احساسات صاحب منصبانه است؛ آن را به بهای ارزان، بعد از وقوع بلایا، به دست می آورند. ولی دوستی به این سادگی نیست. به مرور ایام و با رنج بسیار به دست می آید، اما چون به دست آمد، دیگر راهی برای خلاصی از آن وجود ندارد. باید در برابرش سینه سپر کرد.