ایده آلیتی مقالات.

«شعر دزد» دیده بودم اما «شاعر دزد» ندیده بودم

صد من یه غاز

چه کار می کردم؟

زنده باد… “بهار” ؟؟؟

میم مثل ممیزی

خونبها

پاسخ

شاید برای من هم اتفاق بیفتد…

کار را بسپار به…

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید