ایده آلیتی مقالات.

دو دوبیتی

اَصبحتُ امیراً و امسیتُ اسیراً…

در فرصت مطلوب درآور پدرش را…!

خاطره نیمه جان…

نه تو مانی و نه برف…!

حماسه ی اختصاصی…

ما را به خیر تو امید نیست…

خدایی و بندگی

همه را شکل یار می‌بینم

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید