ایده آلیتی مقالات.

خدا در همان پله ی اول مانده بود

خیانت به انسانیت

جهان سومی ها، جهان اولی ها (مرزهای ناپیدا)

فرار و قرار (یک سال و صدها محال)

از اصل افتادم، سوار اسب شدم

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید