ایده آلیتی مقالات.

حکیم و پسر سیگار فروش

وقتی مُردی…

کدام رنج؟! کدام گنج؟!

پایتخت

سیاست ما، دیانت ما

ناز بقا

چه کار می کردم؟

میم مثل ممیزی

شاید برای من هم اتفاق بیفتد…

ایستادگان و نشستگان

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید