ایده آلیتی مقالات.

سنگی بر سنگ های دیگر در زیر آب های زندگی

سنگی بر سنگ های دیگر در زیر آب های زندگی

کشتی در بندر امنیت دارد ولی ...

کشتی در بندر امنیت دارد ولی …

افکار پلید روزمره (بخشی از کتاب جزء از کل نوشته استیو تولتز با ترجمه پیمان خاکسار)

افکار پلید روزمره (بخشی از کتاب جزء از کل نوشته استیو تولتز با ترجمه پیمان خاکسار)

تاکنون متوجه شده اید فکر و رفتارتان چقدر متفاوت هستند؟

مگر می شود احساسات را تنظیم کرد؟

چطور می شود از لیموترش، شربت درست کرد

چطور می شود از لیموترش، شربت درست کرد

چرا مرده پرست و خصم جانیم؟ (غزلیات شمس؛ مولوی)

جملاتی از امام علی (ع)

حسین وارث آدم (پس از شهادت) - دکتر علی شریعتی

حسین وارث آدم (پس از شهادت) – دکتر علی شریعتی

شما تنها دو انتخاب دارید

شما تنها دو انتخاب دارید!!!

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید