برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

شاه بیت

15   مقاله
15

وقتی شاعری دنیایی حرف را در یک یا دو بیت خلاصه می کند