برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

خواستم شعر باشد

55   مقاله
55

گاهی تلاش می کنم شعر بگویم اما نمی شود