ایده آلیتی مقالات.

ای خوشا به حال دورها

دورها – از کتاب دست بردن زیر لباس سیب! (محمد صالح علاء)

دعای مادر

دعای مادر – حکایتی از بایزید بسطامی

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید