ایده آلیتی مقالات.

تو هم حق داری! – حکایتی منسوب به ملانصرالدین

برگ اضافی - یاداشتهایی از شرق تا غرب - منصور ضابطیان

برگ اضافی – یادداشت هایی از شرق تا غرب

اسکناس های کهنه را چه کنیم

اسکناس های کهنه را چه کنیم؟

درست نویسی – نشانه جمع کلمات فارسی

گمشده، چیزی به غیر از مرگ و زندگی در زمان

گمشده – چیزی به غیر از مرگ و زندگی

مردی با کبوتر نوشته ی رومن گاری

مردی با کبوتر – نوشته ی رومن گاری با ترجمه ی لیلی گلستان

استراحت مطلق - فیلمی از عبدالرضا کاهانی

استراحت مطلق – فیلمی از عبدالرضا کاهانی

دیگران را فراموش نکنیم

دیگران هم هستند؛ آنها را فراموش نکنیم

عدم تحقق یک جامعه ی انسانی

شکست – نتیجه تلاش ها برای ساخت جامعه انسانی

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید