کتابهای اشتباهی

کتابهای اشتباهی
چیزهایی هست که باید نوشت ....

پاسخ دادن به mary لغو پاسخ

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

  1. آنچه بیشتر ما را از پیشرفت
    باز می دارد،
    کمبود اهداف نیست،
    بلکه فقدان دلائلی برای توجیه آن است

خواندن بعدی

فلسفه ترس – بخش ششم

فلسفه ترس – بخش دوم

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید