سیگار نَکِش

سیگار نکش
چیزهایی هست که باید نوشت ....

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

  1. باز خوبه پسر خوبی بوده، نگفته فوضولی نکن…. دیدم که میگم،وقتی یهکی دوبار تذکر دادم به همسایه ها که عزیزم خواهشم می کنم آب نریزید در خونه، آب که جارو نیست؛ با برخوردهای خیلی بدی مواجه شدم

خواندن بعدی

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید