برای انهدام یک تمدن، سه چیز را باید منهدم کرد: اول خانواده، دوم نظام آموزشی و سوم الگوها. برای اولی منزلت زن را باید شکست. برای دومی منزلت معلم و برای سومی منزلت دانشمندان و اسطوره ها.

جبران خلیل جبران

هنر نوعی رستگاری است، ما را از خواستن، یعنی درد و رنج، آزادی می‌بخشد و تصاویر زندگانی را دلربا می‌کند.

آرتور شوپنهاور

ما به دوره ای تعلق داریم که فرهنگ را این خطر تهدید می کند که با ابزارهای فرهنگی نابودش سازند.

فردریش نیچه

ممکن است حق با شما باشد و جانتان را هم بر سر حرف تان بگذارید، ولی اگر کارتان بحث است و اثبات حقانیت خود و همه سعی تان این است که عقیده ی دیگری را عوض کنید، مطمئن باشید کارتان همان قدر بیهوده است که اگر حق با شما نبود.

دیل کارنگی

کَیفَ یُصلِحُ غَیرَهُ مَن لا یُصلِحُ نَفسَه ؟!

 

کسی که قادر به اصلاح و تهذیب خود نیست، چگونه می تواند به تهذیب دیگران بپردازد؟!

امیرالمومنین علی علیه السلام

بر عهده گرفتن مسئولیت و امور زندگی به این معناست که هرگز دیگری را برای هیچ کاری، از به دنیا آمدن تان گرفته تا انجام کارهای روزمره یا داشتن احساسی خاص سرزنش نکنید. حتی اوف هم نگویید.

سوزان جفرز

بهتر است خود را پاک و روشن نگاه داری؛ تو همان پنجره ای که باید دنیا را از آن ببینی.

جرج برناردشاو

من از ننگ خویش سخن می‌گویم. باشد که دیگران از ننگ‌هایشان بگویند.

برتولت برشت

تلاش کردم خدا را بخندانم، خدا نخندید

تلاش کردم خدا را خشمگین کنم، خدا خندید

لوییجی یانوتسی

ناآگاهی از شرارت های آینده و فراموشی شرارت های گذشته، مآل اندیشی کریمانه ی طبیعت است که ما با آن ملغمه ی روزهای ناچیز و پُر شرارت خویش را بر خود گوارا می کنیم و آن گاه، احساسات نجات یافته ی ما دیگر به خاطرات مقطع باز نمی گردد و اندوه های ما بر حاشیه ی تکرار، خام باقی نمی ماند.

سِر توماس براون