قمارباز

س.م.ط.بالا
خنک آن قماربازی که بباخت آن چه بودش

بنماند هیچش الا …

8
اشتراک‌گذاری
http://ideality.ir/?p=751
لینک کوتاه این مطلب
س.م.ط.بالا
س.م.ط.بالا

چیزهایی هست که باید نوشت ....

ارسال پاسخ