سیلاب نپرسد که در خانه کدام است

س.م.ط.بالا
عشق از ره تکلیف به دل پا نگذارد

عشق حادثه ای است که دیگر اتفاق نخواهد افتاد؛ از آن زمان که آدم یاد گرفت چگونه “سَد” بسازد …

14
اشتراک‌گذاری
http://ideality.ir/?p=658
لینک کوتاه این مطلب
س.م.ط.بالا
س.م.ط.بالا

چیزهایی هست که باید نوشت ....